Medlemskap, bidrag och sånt

Den här texten skrevs för mer än 9 år sedan. Det är därför möjligt att mina åsikter kring det som skrivits har förändrats sedan dess.

Det här är inlägget kommer egentligen som en reflektion på Lukas Berggrens ledare i Världen Idag om tolerans. Den fick mig att börja fundera. Upprinnelsen är att nån journalist tycker att Smyrna i Göteborg inte bör få statsbidrag, eftersom de nekat medlemskap till en homosexuell.
Som jag ser det finns det i alla fall två problem kring detta, och jag ska kort försöka beskriva hur jag tänker runt dem.

Det första rör medlemsskap i församlingar.
Jag förstår egentligen inte den medlemsmodell som praktiseras i de flesta större frikyrkosamfunden idag. Stor vikt fästs vid föreningsmedlemskapet. Jag skulle förespråka ett mer fritt tänkande där medlemmarna mer utgörs av de som faktiskt samlas.
Men då kommer vi in på nästa punkt. Bidragen. Det finns förmodligen ett stort antal församlingar vilka är beroende av statsbidragen för att få verksamhet och byggnader att gå runt ekonomiskt. Dessa bidrag baseras i sin tur, om jag förstått saken rätt, på bland annat medlemsantalet. Är det då så att medlemsmodellen ser ut som den gör just för att statsbidragen ska kunna erhållas?
Nästa fråga är då vad som händer om staten skulle börja förändra villkoren för de församlingar som vill ta emot bidrag. Orkar vi ta smällen då och omgruppera, eller blir frestelsen till kompromiss för svår?
Jag har inga egentliga svar, men som tidens vindar verkar blåsa, så tror jag att det är dags att vi tar oss tillbaka till det centrala i evangeliet snarast: att göra lärjungar, snarare än att registrera medlemmar. Att bygga församlingen, snarare än att fylla kyrkorna. Jesus sa: ”Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn och lär dem att hålla allt vad jag har befallt er.” (Matt. 28:18)

Lukas ledare kan du läsa i sin helhet här.
   

03. november 2012 av Frippe
Kategorier: Församlingen | En kommentar

En kommentar

Lämna en kommentar

Obligatoriska fält är märkta med *