Fel målgrupp?

Den här texten skrevs för mer än 9 år sedan. Det är därför möjligt att mina åsikter kring det som skrivits har förändrats sedan dess.

Har i veckan kollat på ”The Bible”, en mini-teveserie som kort och gott handlar om Bibeln. När jag såg de senare avsnitten om Jesus och lärjungarna började tankarna snurra (igen) om vi i den moderna kyrkan verkligen har rätt målgrupp för den stora mängd tid, pengar och energi som läggs ner. Jesus, och även hans lärjungars, verksamhet handlade till stor del om att nå och hjälpa de människor som var utanför samhället på ett eller annat sätt. Deras stora fokus handlade om att arbeta utåt, gentemot de som inte kände Gud, för att de skulle lära känna honom.

Det är inte de friska som behöver läkare utan de sjuka. Jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga utan syndare.
Mark 2:17

Om nu Jesus säger ovanstående, varför envisas vi med att lägga den absolut största delen tid och energi på att undervisa och underhålla de som redan är med i församlingen. Varför har vi så många anställda pastorer för den inåtvända verksamheten, men så få anställda evangelister och apostlar för den utåtriktade verksamheten?

Då kom de skriftlärda och fariseerna fram till honom med en kvinna som hade gripits för äktenskapsbrott. De ställde henne mitt framför sig och sade: ”Mästare, den här kvinnan greps på bar gärning, när hon begick äktenskapsbrott. I lagen* har Mose befallt oss att stena sådana. Vad säger då du?” 6Detta sade de för att snärja honom och ha något att anklaga honom för. Men Jesus böjde sig ner och skrev med fingret på marken. 7När de stod kvar och frågade honom, reste han sig och sade: ”Den som är utan synd må kasta första stenen på henne.” Och han böjde sig ner igen och skrev på marken. När de hörde detta gick de därifrån, den ene efter den andre, de äldste först, och han blev lämnad ensam kvar med kvinnan som stod där. Jesus reste sig upp och sade till henne: ”Kvinna, var är de? Har ingen dömt dig?” Hon svarade: ”Nej, Herre, ingen.” Då sade Jesus: ”Inte heller jag dömer dig. Gå, och synda inte mer!”
Joh. 8:3-11

Varför är vi så snabba att döma människor som syndar på, enligt vårt synsätt, sätt som är enkla att mäta, om Jesus tar syndaren i försvar med budskapet att alla har syndat? (Notera att jag försvarar absolut ingen synd, Jesus är tydlig med uppmaningen att gå och inte synda mer). Kanske borde vi försöka nå syndare och presentera Jesus för dem så att de kan omvända sig och få sina synder förlåtna istället för att försöka rensa våra led på de som syndar på andra sätt än vi själva…

När Människosonen kommer i sin härlighet och alla änglar med honom, då skall han sätta sig på sin härlighets tron. Och alla folk skall samlas inför honom, och han skall skilja dem från varandra, som en herde skiljer fåren från getterna. Och fåren skall han ställa på sin högra sida och getterna på den vänstra. Då skall konungen säga till dem som står på hans högra sida: Kom, ni min Faders välsignade, och ta i besittning det rike som stått färdigt åt er från världens begynnelse. Ty jag var hungrig och ni gav mig att äta. Jag var törstig och ni gav mig att dricka. Jag var främling och ni tog emot mig. Jag var naken och ni klädde mig. Jag var sjuk och ni besökte mig. Jag var i fängelse och ni kom till mig. Då skall de rättfärdiga svara honom: Herre, när såg vi dig hungrig och gav dig att äta, eller törstig och gav dig att dricka? Och när såg vi dig vara främling och tog emot dig eller naken och klädde dig? Och när såg vi dig sjuk eller i fängelse och kom till dig? Då skall konungen svara dem: Amen säger jag er: Allt vad ni har gjort för en av dessa mina minsta bröder, det har ni gjort mot mig. Sedan skall han säga till dem som står på den vänstra sidan: Gå bort ifrån mig, ni förbannade, till den eviga elden som är beredd åt djävulen och hans änglar. Ty jag var hungrig och ni gav mig inte att äta. Jag var törstig och ni gav mig inte att dricka. Jag var främling och ni tog inte emot mig, naken och ni klädde mig inte, sjuk och i fängelse och ni besökte mig inte. Då skall de svara: Herre, när såg vi dig hungrig eller törstig eller som främling eller naken eller sjuk eller i fängelse och tjänade dig inte? Då skall han svara dem: Amen säger jag er: Allt vad ni inte har gjort för en av dessa minsta, det har ni inte heller gjort för mig. Och dessa skall gå bort till evigt straff, men de rättfärdiga till evigt liv.”
Matt. 25:31-46

Om Jesus säger att det är av stor betydelse hur vi behandlar, den hungrige, den törstige, främligen och fången, varför lägger vi som församling ner så lite tid, energi och pengar på att hjälpa dessa i förhållande till att undervisa och underhålla medelklassen, vilken församlingen till största delen består av.

Hur kommer det sig att det bland oss i församlingen till och med finns åsikter om att vi bör begränsa vilka som får befinna sig i kyrkan så att inte kyrkan får dåligt rykte?

Frågan är om Jesus själv skulle vara välkommen till oss, om han kom som han var, hemlös (Luk. 9:58), smutsig och obekväm.

Detta är som sagt tankar till vilka jag inte har några färdiga svar, men jag tror att det är dags att vi stannar upp, tänker till och hittar tillbaka till det vi egentligen är kallade till.

02. april 2013 av Frippe
Kategorier: Församlingen, Livet | 6 kommentarer

Kommentarer (6)

Lämna en kommentar

Obligatoriska fält är märkta med *